دانشجویان صنایع امیرکبیر

دانشجویان صنایع دانشگاه امیرکبیر - ورودی 87

مهلت زمانی پروژه دکتر داودپور

سلام

طبق فرمایش دکتر داودپور مهلت تحویل پروژه ها تا 15 مردادماه است .

محل تحویل : دانشکده صنایع  - دفتر تحصیلات تکمیلی

   + مهدی ; ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱۱
    پيام هاي ديگران ()