دانشجویان صنایع امیرکبیر

دانشجویان صنایع دانشگاه امیرکبیر - ورودی 87

فایل درخت تصمیم گیری ( آنالیز چند متغیره )

فایل مربوط به مبحث درخت تصمیم گیری ( Decision Tree )

   + مهدی ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱۳
    پيام هاي ديگران ()